779/2006

Annettu Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2006

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2007 voimavaroista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (733/1992) 6 §:n, sellaisena kuin se on laeissa 1114/1998, 716/2002 ja 1416/2004, nojalla:

1 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuden laskennan perusteena olevat laskennalliset kustannukset ovat arviolta 12 671 miljoonaa euroa.

2 §

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta laskettaessa ovat sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ikäryhmittäiset laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohti seuraavat:

sosiaalihuolto € terveydenhuolto €
0 – 6-vuotiaat 4 916,22 602,10
7 – 64-vuotiaat 240,79 685,62
65 – 74-vuotiaat 652,71 1 622,79
75 – 84-vuotiaat 3 935,40 3 129,86
85 vuotta täyttäneet 10 965,83 5 433,66
3 §

Työttömien lukumäärän mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan työtöntä kohden ovat 438,50 euroa ja työttömyysasteen mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden 40,04 euroa.

4 §

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluiden tarpeen mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden ovat 11,93 euroa.

5 §

Lastensuojelun tarpeen mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden ovat 33,70 euroa.

6 §

Sairastavuuden mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden ovat 296,76 euroa.

7 §

Kunnan omarahoitusosuus on 1 602,33 euroa kunnan asukasta kohden.

8 §

Jollei valtion talousarviosta muuta johdu, valtionavustuksen määrä vuonna 2007 sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin on seuraava:

1 000 €
Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeet 25 230
Kansallisen terveydenhuollon hankkeen mukaiset kehittämishankkeet 12 570
Perustamishankkeet 0
Yhteensä 37 800

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin käytettävissä olevasta valtionavustuksesta jätetään 16 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveysministeriön käytettäväksi.

Kansallisen terveydenhuollon hankkeen mukaisiin kehittämishankkeisiin käytettävissä olevasta valtionavustuksesta jätetään 7,5 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveysministeriön käytettäväksi.

Lääninhallitusten tulee suunnata Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin käytettävissä oleva valtionavustus Sosiaalialan kehittämishankkeen mukaisiin hankkeisiin ja Alkoholiohjelman toimeenpanoon.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2006

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Kansliapäällikkö
Markku Lehto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.