752/2006

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kestävän metsätalouden rahoituksesta 12 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1094/1996) 19 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1286/1997:

1 §
Puukuutiometrin keskikantohinnat

Metsätalouden ympäristötuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (144/2000) 5 §:n 3 momentissa tarkoitettu kunkin metsäkeskuksen toimialueen vuosien 2003–2005 puukuutiometrin keskikantohintojen aritmeettinen keskiarvo on:

Metsäkeskus
euroa
Rannikko/Etelärannikko 28,72
Rannikko/Pohjanmaa 25,14
Lounais-Suomi 31,91
Häme-Uusimaa 34,27
Kaakkois-Suomi 32,31
Pirkanmaa 33,93
Etelä-Savo 32,79
Etelä-Pohjanmaa 26,94
Keski-Suomi 32,09
Pohjois-Savo 31,40
Pohjois-Karjala 29,84
Kainuu 25,39
Pohjois-Pohjanmaa 21,67
Lappi 21,41
2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006. Tätä asetusta sovelletaan sellaisiin ympäristötukihakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille 1 päivänä syyskuuta 2006 tai sen jälkeen.

Tällä asetuksella kumotaan metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta 25 päivänä elokuuta 2005 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (648/2005).

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Anna Rakemaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.