747/2006

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2006

Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 34 §:n 5 momentin muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä

muutetaan 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/1990) 34 §:n 5 momentti sellaisena kuin se on asetuksessa 1116/2002 seuraavasti:

34 §
Muu ulkomainen ajokortti

Tässä pykälässä tarkoitetun ulkomaisen ajokortin haltijan on luovutettava ajokorttinsa poliisille, kun suomalainen ajokortti annetaan. Ulkomaista ajokorttia ei kuitenkaan tarvitse luovuttaa silloin, kun 3 momentin mukaisesti annetaan suomalainen tilapäinen ajokortti. Vaihdon yhteydessä poliisille luovutettu Japanissa annettu ajokortti palautetaan ajokortin myöntäjälle. Muu ulkomainen ajokortti palautetaan pyynnöstä haltijalle hänen muuttaessaan maasta ja luovuttaessaan vastaavasti suomalaisen ajokortin poliisille. Tieto ajokortin antamista koskevasta päätöksestä ja tämän pykälän 2 ja 4 momentissa tarkoitetusta valtiosta tai alueesta on ilmoitettava Ajoneuvohallintokeskukselle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2006

Ministeri
Leena Luhtanen

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.