690/2006

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2006

Kauppa ja teollisuusministeriön asetus ruokaperunan kaupan pitämisestä

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 7 §:n nojalla:

1 §
Asetuksen soveltamisala

Asetusta sovelletaan elintarvikkeina käytettävien raakojen ja kuorimattomien ruokaperunoiden kaupan pitämiseen.

Asetusta ei sovelleta teollisuuskäyttöön tarkoitettuun tai suoraan kuluttajalle tuotantopaikalla tapahtuvaan myyntiin.

Tämän asetuksen vaatimuksia ei sovelleta ruokaperunaan, joka on laillisesti pidetty kaupan Euroopan unionin toisessa jäsenvaltiossa tai Turkissa tai ETA-sopimuksen osapuolena olevassa EFTA-valtiossa.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Ruokaperunalla elintarvikkeena käytettävää perunaa;

Varhaisperunalla keskenkasvuista, ohutkuorista, erikoistuotteena myytävää ruokaperunaa, jonka kuori irtaantuu hankaamalla ja joka toimitetaan myyntiin varastoimatta;

Mukulakoolla millimetrimäärää, joka vastaa lajittelussa käytettävän neliön muotoisen aukon sivun pituutta;

Lajitteluvälillä ruokaperunan koon mukaisessa lajittelussa käytetyn suurimman ja pienimmän mukulakoon rajoittamaa millimetrimäärää;

Kelpaamattomalla ruokaperunalla ruokaperunaa, joka on:

1) pakkasen vioittama;

2) niin vihertynyt, ettei vihertyneisyys häviä tavanomaisessa kuorinnassa; tai

3) bakteerien tai sienten aiheuttaman märkä- tai kuivamädän vioittama.

Viallisella ruokaperunalla ruokaperunaa:

1) joka on ontto, nahistunut, kovin epämuotoinen, maltovikainen tai rupinen taikka jossa on halkeamia, edellyttäen, että nämä viat eivät häviä tavanomaisessa kuorinnassa; tai

2) johon on kehittynyt yli 5 millimetriä pitkiä ituja.

Ruokaperunaerällä tarkoitetaan saman toimijan samaa lajiketta ja mukulakokoa olevia samana päivänä kauppakunnostettuja ruokaperunoita

3 §
Ruokaperunan laatuvaatimukset

Ruokaperunoiden on oltava terveitä, eheitä ja kiinteitä. Ruokaperunassa ei saa olla vierasta hajua eikä makua. Ruokaperunaerän on täytettävä vähintään II luokan perunalle asetetut vaatimukset.

I luokan ruokaperunaerässä saa olla enintään 2 painoprosenttia laadultaan kelpaamattomia ruokaperunoita sekä yhteensä enintään 6 painoprosenttia laadultaan kelpaamattomia ja laadultaan viallisia ruokaperunoita.

II luokan ruokaperunaerässä saa olla enintään 4 painoprosenttia laadultaan kelpaamattomia ruokaperunoita sekä yhteensä enintään 10 painoprosenttia laadultaan kelpaamattomia ja laadultaan viallisia ruokaperunoita.

Ruokaperunaerässä saa olla enintään 1 painoprosentti multaa, kiviä ja muita epäpuhtauksia. Tätä ei sovelleta pakkaamattomana myytävään varhaisperunaan.

4 §
Ruokaperunan lajike

Ainoastaan ruokaperunaksi tarkoitettua perunalajiketta saa myydä ruokaperunana.

Ruokaperunaerässä saa olla ainoastaan yhtä lajiketta.

Muita kuin ilmoitettua lajiketta olevia ruokaperunoita saa I luokan ruokaperunaerässä olla enintään 2 painoprosenttia ja II luokan ruokaperunaerässä enintään 5 painoprosenttia.

5 §
Ruokaperunan koko

Ruokaperunan pienin mukulakoko on 30 millimetriä. Erikoistuotteina myytävällä perunalla voidaan kuitenkin käyttää pienempää mukulakokoa.

Lajitteluväli saa I luokan ruokaperunaerässä olla enintään 20 millimetriä.

6 §
Ruokaperunan pakkausmerkinnät

Ruokaperunan pakkausmerkinnöissä ja muissa myynnin yhteydessä annettavissa tiedoissa on noudatettava mitä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetussa asetuksessa (1084/2004) säädetään.

Ruokaperunaan on merkittävä sen laatuluokka ja lajike. Pakattuun ruokaperunaan on lisäksi merkittävä lajitteluväli, pakkauspäivämäärä ja säilytysohje tai vähimmäissäilyvyysaika.

Ilmoitettua lajitteluväliä suurempia tai pienempiä ruokaperunoita saa yhteensä olla enintään 10 painoprosenttia.

7 §
Varhaisperunan myynti

Kotimaisen avomaalla viljellyn ruokaperunan myynti varhaisperunana on sallittua kunakin satokautena syyskuun loppuun ja kasvihuoneessa viljellyn ympäri vuoden, jos varhaisperuna ominaisuuksiltaan ja laadultaan täyttää ruokaperunalle tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan 4 päivänä toukokuuta 1984 annettu Ruokaperuna-asetus (356/1984).

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Anna Lemström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.