657/2006

Annettu Helsingissä 27 päivänä heinäkuuta 2006

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

muutetaan pelastustoimesta 4 päivänä syyskuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (787/2003) 11 § seuraavasti:

11 §
Sisäasiainministeriön valtuuttaman oppilaitoksen oikaisu- ja kurinpitolautakunta

Oppilaitos, jonka sisäasiainministeriö on valtuuttanut pelastuslain 15 §:n 2 momentin mukaisesti antamaan pelastusalan ammatillista peruskoulutusta, asettaa oikaisu- ja kurinpitolautakunnan ja määrää sille oppilaitoksen henkilöstöstä puheenjohtajan ja jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä vähintään kahden samoin kuin heidän henkilökohtaisten varajäsentensä tulee olla valtuutetun oppilaitoksen opetushenkilöstöä. Valtuutetun oppilaitoksen oikaisu- ja kurinpitolautakunnasta on muutoin voimassa mitä oikaisu- ja kurinpitolautakunnasta Pelastusopistosta annetun lain (607/2006) 6 §:ssä säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä heinäkuuta 2006

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Hallitusneuvos
Tarja Oksanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.