595/2006

Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Laki ajoneuvoverolain 56 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 30 päivänä joulukuuta 2003 annetun ajoneuvoverolain (1281/2003) 56 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

56 §
Viranomaiset

Veronkantoviranomainen voi tehdä sopimuksen veronkantoon liittyvän avustavan puhelinpalvelun siirtämisestä muun kuin viranomaisen hoidettavaksi. Avustavalla puhelinpalvelulla tarkoitetaan tiedon välittämistä verovelvollisille ajoneuvoveroa koskevan lainsäädännön ja ohjeiden sisällöstä, ajoneuvojen verotusta koskevien tietojen antamista ajoneuvoliikennerekisteristä sekä verovelvollisten ilmoitusten vastaanottamista ja välittämistä edelleen veroviranomaisille. Avustavaa puhelinpalvelua hoitava henkilö toimii tässä tehtävässä virkavastuulla. Tehtävän hoidossa on noudatettava, mitä hallintolaissa (434/2003), kielilaissa (423/2003) sekä ajoneuvoveroa koskevien tietojen julkisuudesta ja tietojen antamisesta tässä laissa ja viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään. Avustavassa puhelinpalvelussa ei hoideta tehtäviä, joihin kuuluu verotusta koskevan päätöksentekovallan käyttöä. Sopimus avustavasta puhelinpalvelusta ei vaikuta veronkantoviranomaiselle kuuluviin tehtäviin tai viranomaisen velvollisuuksiin. Veronkantoviranomainen vastaa avustavasta puhelinpalvelusta siten kuin vahingonkorvauslain (412/1974) 3 luvun 1 §:n 3 momentissa säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 20 päivänä heinäkuuta 2006.

HE 7/2006
VaVM 10/2006
EV 87/2006

Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Eero Heinäluoma

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.