568/2006

Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vesiviljelyrekisteristä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan vesiviljelyrekisteristä 25 päivänä maaliskuuta 1996 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (212/1996) 7 ja 8 § seuraavasti:

7 §
Valvonta

Elintarviketurvallisuusvirastolla, työvoima- ja elinkeinokeskuksella sekä eläintautilain 5 §:ssä tarkoitetulla eläinlääkärillä on oikeus tarkastaa vesiviljelyn harjoittajan pitämä 6 §:n mukainen luettelo sekä tehdä muita tämän päätöksen noudattamisen valvontaa varten tarpeellisia tarkastuksia.

8 §
Vesiviljelyrekisterin käyttö

Maa- ja metsätalousministeriöllä, Elintarviketurvallisuusvirastolla sekä eläintautilain mukaisia tarkastuksia suorittavilla eläinlääkäreillä on oikeus käyttää vesiviljelyrekisteriä valvonnassa ja muissa virkatehtävissään. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksella on oikeus käyttää vesiviljelyrekisteriä tutkimus- ja tilastotarkoituksiin.


Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä heinäkuuta 2006.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitusneuvos
Maija Salo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.