552/2006

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus auton rakenteen muuttamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti,

lisätään auton rakenteen muuttamisesta 23 päivänä lokakuuta 1998 annetun liikenneministeriön päätöksen (779/1998) 6 §:ään uusi 5 momentti ja 8 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

6 §
Moottorin muuttaminen

5. Muutettaessa auton moottoria siten, että käyttövoimaksi tulee neste- tai maakaasu, tulee kaasulaitteiston asennus tarkastaa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 6 luvussa tarkoitetulla tavalla. Nestekaasulaitteiston asennuksessa tulee käyttää E-säännön n:o 67 mukaan hyväksyttyjä osia ja maakaasulaitteiston asennuksessa E-säännön n:o 110 vaatimuksia vastaavia osia.

8 §
Auton pakokaasupäästöt moottorin vaihdon tai moottorin muutoksen jälkeen

4. Muutettaessa auton moottoria siten, että käyttövoimaksi tulee neste- tai maakaasu, muutoksen kohteena olevaa autoa koskevien pakokaasuvaatimusten tulee täyttyä. Pakokaasuvaatimusten katsotaan täyttyvän, jos käytettävä muutossarja on tarkoitettu kyseisessä autossa käytettäväksi ja vastaa E-säännön n:o 115 vaatimuksia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2006.

Tätä asetusta sovelletaan rakennemuutoksiin, jotka suoritetaan tai jotka esitetään muutoskatsastukseen asetuksen tultua voimaan.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Liikenneneuvos
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.