467/2006

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2006

Laki rikoslain 30 luvun 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 30 luvun 12 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 769/1990, seuraavasti:

30 luku

Elinkeinorikoksista

12 §
Syyteoikeus

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 2 eikä 4―6 §:ssä tarkoitetuista rikoksista, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006.

HE 197/2005
LaVM 3/2006
EV 25/2006

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Leena Luhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.