461/2006

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2006

Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään kunnallisesta viranhaltijasta 11 päivänä huhtikuuta 2003 annetun lain (304/2003) 26 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

26 §
Virkavapaa

Viranhaltijan osa-aikaisesta sairauspoissaolosta on voimassa, mitä työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 11 a §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

HE 227/2005
StVM 9/2006
EV 41/2006

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.