417/2006

Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus joukkovelkakirjalainojen arvostamisesta eläkekassan ja eläkesäätiön toimintapääomassa

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/1992) 83 b §:n 9 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 392/2006, ja 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 48 a §:n 9 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 391/2006:

1 §

Lakisääteistä toimintaa harjoittava eläkekassa, B-eläkesäätiö ja AB-eläkesäätiön B-osasto saavat toimintapääomassaan arvostaa eräpäivään saakka pidettävät joukkovelkakirjalainat niiden käyvästä arvosta poiketen, jos niiden käypä arvo laskee yleisen korkotason muutoksen vuoksi alle kirjanpitoarvon. Arvona käytetään hankintamenoa, johon on lisätty tai josta on vähennetty jaksotettu hankintamenon ja nimellisarvon erotus. Arvo voi kuitenkin olla korkeintaan jäljellä olevien suoritusten laskuperustekorolla diskontattu nykyarvo.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2006. Tällä asetuksella kumotaan eläkesäätiöille 29 päivänä helmikuuta 2000 annetun sosiaali- ja terveysministeriön määräyksen (Dnro 10/02/2000) 9.7 kohta sekä eläkekassoille samana päivänä annetun sosiaali- ja terveysministeriön määräyksen (Dnro 11/02/2000) 4.9 kohta.

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Ylitarkastaja
Harri Isokorpi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.