404/2006

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan liikenteen ohjauslaitteista 16 päivänä maaliskuuta 1982 annetun liikenneministeriön päätöksen (203/1982) 22 §:n merkkiä 714 koskeva kohta, sellaisena kuin se on päätöksessä 384/1994, sekä

lisätään 18 ja 19 §:ään, sellaisina kuin ne ovat mainitussa päätöksessä 384/1994, merkkejä 353 ja 354 koskeva kohta, 21 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa päätöksessä, merkkejä 565–567, 573, 575 ja 576 koskeva kohta, 22 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa päätöksessä, merkkejä 690, 691 ja 792 koskeva kohta ja 23 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa päätöksessä, lisäkilpeä 880 koskeva kohta, seuraavasti:

18 §

Kielto- ja rajoitusmerkkien mitat ovat:

Merkki Mitta Suuri koko (mm) Normaali koko (mm) Pieni koko (mm)
311 a 900 640 400 1)
b 175 125 80
312―319, 321―325, 331―334, 341―347, 351―354, 361, 362, 371, 372, 381, 382, 391―393 c 900 640 4002) 3) 4)
363, 364, 373, 374 d 900 600
e 900 600
f 640 400
375, 376 d 600
e 800
f 400

1) Merkkiä voidaan käyttää 200 mm:n tai 400 mm:n läpimittaisena liikenteen valvojan tai ohjaajan antamana pysäytysmerkkinä.

2) Merkkiä 392 voidaan käyttää poliisimiehen ja merkkiä 391 tullimiehen pysäytysmerkkinä myös 200 mm:n läpimittaisena.

3) Pysäköintimittarin peitoksi asetetussa suojuksessa merkkiä 371 voidaan käyttää pienoiskoossa.

4) Pysäköintimittarissa tai sitä kannattavassa pylväässä merkkiä 372 voidaan käyttää pienoiskoossa.

Merkin 365 mitoista antaa Tiehallinto tarkemmat ohjeet.

19 §

Merkki 353. Ohituskielto kuorma-autolla

Merkkiä käytetään, jos on erityinen syy kieltää kuorma-autolla ohittaminen. Merkki sijoitetaan ajoradan molemmille puolille.

Merkki 354. Ohituskielto kuorma-autolla päättyy

Merkkiä käytetään silloin, kun merkillä 353 osoitettu ohituskielto päättyy muualla kuin maantien tai kadun risteyksessä.


21 §

Ohjemerkkien mitat ovat:

Merkki Mitta Suuri koko (mm) Normaali koko (mm) Pieni koko (mm)
511 a x b 600 x 600 400 x 400
520, 521, 521 a―521 c a x b1) 600 x 600 400 x 400
522 a x b 400 x 400
531―534 a x b 440 x 2402)
541 a―544 b a x b 900 x 900 650 x 650
551 a x b 800 x 300 550 x 200
561―564 a x b 1 400 x 2 000 700 x 1 000
565, 566 a x b 1 400 x 1 200 1 000 x 850
567 a x b 700 x 1 000
571, 572 a x b 1 000 x 600 700 x 400
573, 574 , 575, 576 a x b 700 x 500

1) Pysäköintimittarissa tai sitä kannattavassa pylväässä käytetään merkkiä 521 pienoiskoossa. Pysäköintilaitoksessa ja sinne opastettaessa merkkien 520 ja 521 koko voi vaihdella.

2) Silloin kun merkit sijoitetaan tieliikenneasetuksen 19 §:ssä mainittujen kilpien kanssa yhtenäiseen kehysrakenteeseen, voidaan taulukossa annetuista mitoista poiketa.


Merkki 565. Tunneli

Merkkiä käytetään, kun tunnelin pituus on yli 500 metriä. Merkillä voidaan osoittaa myös lyhyempi tunneli. Tunnelin pituus ilmoitetaan lisäkilvellä 814 (Vaikutusalueen pituus). Merkki toistetaan yli kolmen kilometrin mittaisessa tunnelissa yhden kilometrin välein, jolloin lisäkilvessä 814 ilmoitetaan jäljellä olevan osuuden pituus. Lisäkilvellä voidaan ilmoittaa myös tunnelin nimi.

Merkki 566. Tunneli päättyy

Merkki 567. Hätäpysäyttämispaikka

Merkkiä käytetään yleensä tunneleissa. Jos pysäyttämispaikan varusteisiin kuuluu hätäpuhelin tai sammutin taikka molemmat, se osoitetaan lisäkilvellä 880 (Hätäpuhelin ja sammutin). Lisäkilven 815 kanssa merkkiä voidaan käyttää ennakkomerkkinä.


Merkki 573. Pihakatu

Merkkiä käytetään ajoneuvo- ja jalankulkuliikenteelle yhteisesti tarkoitetulla tiellä. Merkki sijoitetaan pihakadun alkuun sen oikealle puolelle.

Merkki 575. Kävelykatu

Merkkiä käytetään jalankulku- ja polkupyöräliikenteelle yhteisesti tarkoitetulla tiellä. Merkki sijoitetaan kävelykadun alkuun sen oikealle puolelle.

Merkki 576. Kävelykatu päättyy

Merkki sijoitetaan kävelykadun päättymiskohtaan joko tien oikealle tai vasemmalle puolelle.

22 §

Merkki 690. Hätäuloskäynti

Merkkiä käytetään yleensä tunnelissa. Merkillä osoitetaan hätäuloskäynti jalankulkijoille.

Merkki 691. Poistumisreitti

Merkkiä käytetään yleensä tunnelissa. Merkki sijoitetaan tien suuntaisesti 1,0–1,5 metrin korkeudelle enintään 25 metrin välein.


Merkki 791. Hätäpuhelin

Merkillä voidaan osoittaa puhelin, josta voidaan soittaa vain hätäkeskukseen. Merkkiä käytetään yleensä tunnelissa.

Merkki 792. Sammutin

Merkkiä käytetään yleensä tunnelissa.

23 §

Lisäkilpi 880. Hätäpuhelin ja sammutin

Lisäkilpeä käytetään merkin 567 yhteydessä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2006.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Hallitusneuvos
Anna-Liisa Tarvainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.