402/2006

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2006

Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan 5 päivänä maaliskuuta 1982 annetun tieliikenneasetuksen (182/1982) 16 §:n 1 momentti ja merkkiä 351 koskeva kohta sekä 20 §:n merkkejä 712–716, 721–726, 731–734 ja 741–745 koskeva kohta, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 328/1994, sekä

lisätään 16 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 328/1994, uusi merkkejä 353 ja 354 koskeva kohta, 19 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa asetuksessa, uusi merkkejä 565–567, 575 ja 576 koskeva kohta, 20 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa asetuksessa, uusi merkkejä 690, 691 ja 792 koskeva kohta ja 21 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa asetuksessa, uusi lisäkilpeä 880 koskeva kohta, seuraavasti:

16 §

Kieltoa tai rajoitusta osoittava merkki sijoitetaan tien tai ajoradan oikealle puolelle. Erityisestä syystä voidaan samanlainen merkki lisäksi sijoittaa ajoradalla olevalle korokkeelle, ajoradan vasemmalle puolelle tai ajoradan yläpuolelle. Merkit 311, 312 ja 331 voidaan sijoittaa myös yksinomaan tien tai sen osan sulkevaan laitteeseen. Merkit 332, 334, 342, 362, 364 ja 374 voidaan sijoittaa yksinomaan ajoradalla olevalle korokkeelle, ajoradan vasemmalle puolelle tai sen yläpuolelle. Merkit 351 ja 353 sijoitetaan tien tai ajoradan molemmille puolille. Merkit 371, 372, 375, 376, 381 ja 382 sijoitetaan yksinomaan tien sille puolelle, jota kielto tai rajoitus koskee.


Kielto- ja rajoitusmerkit ovat:


Merkki 351

Merkillä kielletään muun liikkuvan moottorikäyttöisen ajoneuvon kuin kaksipyöräisen sivuvaunuttoman moottoripyörän tai mopon ohittaminen. Merkki ei koske kääntymistä varten ryhmittyneen ajoneuvon ohittamista ryhmittymisalueella. Merkki on voimassa seuraavan maantien tai kadun risteykseen taikka merkkiin 352 asti.

353. Ohituskielto kuorma-autolla

Merkki 353

Merkillä kielletään muun liikkuvan moottorikäyttöisen ajoneuvon kuin kaksipyöräisen sivuvaunuttoman moottoripyörän tai mopon ohittaminen kuorma-autolla. Merkki ei koske kääntymistä varten ryhmittyneen ajoneuvon ohittamista ryhmittymisalueella. Merkki on voimassa seuraavan maantien tai kadun risteykseen taikka merkkiin 354 asti.

354. Ohituskielto kuorma-autolla päättyy


19 §

Ohjemerkit ovat:


565. Tunneli

566. Tunneli päättyy

Merkit 565 ja 566

Merkkien rajoittamalla tiejaksolla on noudatettava tunnelissa voimassa olevia liikennesääntöjä.

567. Hätäpysäyttämispaikka

Merkki 567

Merkillä osoitetulla pysäyttämispaikalla saa pysäyttää tai pysäköidä ajoneuvon vain hätä- tai vaaratilanteissa.


575. Kävelykatu

576. Kävelykatu päättyy

Merkit 575 ja 576

Merkkien rajoittamalla alueella on noudatettava kävelykadulla voimassa olevia liikennesääntöjä.

20 §

Opastusmerkit ovat:


690. Hätäuloskäynti

Merkki 690

Merkillä osoitetaan hätäuloskäynti.

691. Poistumisreitti

Merkki 691

Merkillä osoitetaan lähin hätäuloskäynti ja etäisyys siihen.

Merkit 712, 713, 715, 716, 721–726, 731–734 ja 741–745, 752, 791 ja 792

Merkkien tunnusosia voidaan käyttää viitoissa ja suunnistustauluissa. Niitä voidaan myös yhdistää.

791. Hätäpuhelin

792. Sammutin

21 §

Lisäkilvet ovat:


880. Hätäpuhelin ja sammutin

Lisäkilpi 880

Lisäkilvellä osoitetaan hätäpuhelin tai sammutin taikka molemmat hätäpysäyttämispaikan varustuksen mukaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2006.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Hallitusneuvos
Anna-Liisa Tarvainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.