400/2006

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2006

Valtioneuvoston asetus erikoiseläinlääkärin tutkinnosta ja oikeudesta toimia erikoiseläinlääkärinä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan erikoiseläinlääkärin tutkinnosta ja oikeudesta toimia erikoiseläinlääkärinä 9 päivänä maaliskuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (275/2000) 5 § seuraavasti:

5 §
Tutkinnon suorittaminen

Erikoiseläinlääkärin koulutukseen osallistuvan tulee suorittaa:

1) yhden vuoden pituinen koulutuksen yleisosa toimimalla erikoisalaan soveltuvissa tehtävissä;

2) koulutuksen kolmen vuoden pituinen osuus, joka käsittää perusosan ja syventävän osan ja josta enintään kaksi vuotta suoritetaan yliopiston virassa ja vähintään yksi vuosi suoritetaan muualla kuin yliopistossa ohjattua harjoittelua sisältävänä;

3) yliopiston hyväksymä kurssimuotoinen teoreettinen koulutus;

4) yliopiston järjestämä erikoisalan kuulustelu tai yliopiston hyväksymä muu opintosuoritus, jolla osaaminen näytetään.

Yliopisto voi myöntää poikkeuksia 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin harjoittelupaikkoihin ja -aikoihin.

Aloittaessaan koulutuksen kolmivuotisen osuuden eläinlääkäri laatii koko koulutustaan varten koulutuksen sisältöä ja suorittamistapaa koskevan suunnitelman. Yliopisto tarkastaa ja hyväksyy suunnitelman.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2006

Opetusministeri
Antti Kalliomäki

Opetusneuvos
Marja-Liisa Niemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.