340/2006

Annettu Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämisestä syrjäisillä alueilla sekä kuolleiden lemmikkieläinten hävittämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämisestä syrjäisillä alueilla sekä kuolleiden lemmikkieläinten hävittämisestä 30 päivänä joulukuuta 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1374/2004) 2 §, 5 §:n 3 momentti, 11 § sekä 12 §:n 2 momentti seuraavasti:

2 §
Valvontaviranomaiset

Tämän asetuksen noudattamisen valvontaa johtaa Elintarviketurvallisuusvirasto.

Tässä asetuksessa tarkoitettuja valvontaviranomaisia ovat:

1) läänin alueella läänineläinlääkäri;

2) kunnan alueella kunnaneläinlääkäri;

3) poroteurastamoissa ja niiden yhteydessä olevissa laitoksissa sekä teurastuspaikoissa, pienimuotoisissa leikkaamoissa ja kala-alan laitoksissa elintarvikelain (23/2006) mukainen valvontaviranomainen.

5 §
Sivutuotteiden hävittäminen

Kokonaisten raatojen hävittäminen avotulella polttamalla on kiellettyä koko Suomen alueella. Elintarviketurvallisuusvirasto voi myöntää erityisistä syistä poikkeuksen kiellosta.

11 §
Valvontaviranomaisten tiedottaminen

Kunnaneläinlääkärin on viipymättä tiedotettava läänineläinlääkärille havaitsemistaan olennaisista puutteista tämän asetuksen noudattamisessa.

Edellä 2 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetun valvontaviranomaisen on viipymättä tiedotettava läänineläinlääkärille ja Elintarviketurvallisuusvirastolle valvomansa teurastamon, laitoksen tai teurastuspaikan toiminnassa tapahtuvista olennaisista puutteista sivutuoteasetuksen ja tämän asetuksen noudattamisessa.

Läänineläinlääkärin on viipymättä tiedotettava Elintarviketurvallisuusvirastolle havaitsemistaan olennaisista puutteista tämän asetuksen noudattamisessa.

12 §
Rekisterit

Läänineläinlääkärin on koottava yhteenveto kunnaneläinlääkäreiden 1 momentin mukaisesti lähettämistä tiedoista ja lähetettävä yhteenveto tiedoksi Elintarviketurvallisuusvirastolle vuosittain helmikuun loppuun mennessä.


Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä toukokuuta 2006.

Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitusneuvos
Maija Salo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.