338/2006

Annettu Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kansainvälisestä liikennevälineistä peräisin olevan ruokajätteen valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan kansainvälisestä liikennevälineistä peräisin olevan ruokajätteen valvonnan järjestämisestä 18 päivänä maaliskuuta 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (194/2004) 4 § sekä

muutetaan 2 ja 3 § seuraavasti:

2 §
Valvonta

Tämän asetuksen noudattamista valvoo ylimpänä viranomaisena maa- ja metsätalousministeriö.

Asetuksen noudattamista valvoo Elintarviketurvallisuusvirasto. Elintarviketurvallisuusviraston on valvottava, että kansainvälisestä liikenteestä peräisin olevan ruokajätteen keräily, kuljetus ja hävittäminen täyttävät sivutuoteasetuksen vaatimukset. Elintarviketurvallisuusvirasto hyväksyy kansainvälisestä liikenteestä peräisin olevan ruokajätteen keräilyä, kuljetusta ja hävittämistä harjoittavien toimijoiden keräily-, kuljetus-, ja hävittämismenettelyt sekä tarkastaa toimijat vuosittain. Tarkastuksista on pidettävä kirjaa. Tarkastuskirjanpito on säilytettävä vähintään 10 vuotta.

Elintarviketurvallisuusviraston on pidettävä luetteloa hyväksymistään toimijoista.

3 §
Eläintautien leviämisen estäminen

Jos kansainvälisestä liikenteestä peräisin olevan ruokajätteen keräilyssä, kuljetuksessa tai hävittämisessä ei noudateta tätä asetusta, Elintarviketurvallisuusviraston on, mikäli se taudin toteamiseksi, hävittämiseksi, tai leviämisen estämiseksi on tarpeen, rajoitettava taikka kiellettävä kansainvälisestä liikenteestä peräisin olevan jätteen luovuttaminen, huolehdittava ruokajätteen ja alueen eristämisestä sekä sen kanssa kosketukseen joutuneiden esineiden ja tavaroiden pesusta ja desinfioinnista tai hävittämisestä taikka ryhdyttävä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin. Vakavissa tapauksissa Elintarviketurvallisuusviraston on ilmoitettava asiasta läänineläinlääkärille, joka antaa tarkemmat ohjeet toimenpiteistä. Valvontaviranomaisella on oikeus päästä paikkoihin, joissa kansainvälisestä liikenteestä peräsin olevia ruokajätteitä kerätään, varastoidaan, kuljetetaan tai hävitetään.


Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä toukokuuta 2006.

Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitusneuvos
Maija Salo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.