332/2006

Annettu Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta 28 päivänä marraskuuta 1995 annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen (1346/1995) 4–7 § ja 8 § seuraavasti:

4 §
Helposti leviävistä ja vaarallisista taudeista ilmoittaminen

Jos eläinlääkäri epäilee tai toteaa eläimen sairastavan helposti leviävää tai vaarallista eläintautia, hänen on ilmoitettava siitä välittömästi kunnaneläinlääkärille tai, jollei hän tavoita kunnaneläinlääkäriä, läänineläinlääkärille. Jos hän ei tavoita läänineläinlääkäriäkään, hänen on ilmoitettava asiasta Elintarviketurvallisuusvirastolle.

Jos kunnaneläinlääkäri epäilee tai toteaa eläimen sairastavan helposti leviävää tai vaarallista eläintautia taikka vastaanottaa toiselta eläinlääkäriltä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen, hänen on ilmoitettava asiasta välittömästi läänineläinlääkärille tai, jollei hän tavoita läänineläinlääkäriä, Elintarviketurvallisuusvirastolle.

Jos läänineläinlääkäri vastaanottaa 1 tai 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen, hänen on ilmoitettava asiasta välittömästi Elintarviketurvallisuusvirastolle.

Edellä 1–3 momentissa tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä välittömästi myös muulloin kuin virka-aikana.

5 §
Valvottavista eläintaudeista ilmoittaminen

Jos eläinlääkäri epäilee tai toteaa eläimen sairastavan liitteessä 3 tai 4 tarkoitettua valvottavaa eläintautia, hänen on ilmoitettava siitä viimeistään seuraavana arkipäivänä kunnaneläinlääkärille tai, jollei hän tavoita kunnaneläinlääkäriä, läänineläinlääkärille. Jos hän ei tavoita läänineläinlääkäriäkään, hänen on ilmoitettava asiasta Elintarviketurvallisuusvirastolle.

Jos kunnaneläinlääkäri epäilee tai toteaa eläimen sairastavan liitteessä 3 tai 4 tarkoitettua valvottavaa eläintautia taikka vastaanottaa toiselta eläinlääkäriltä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen, hänen on ilmoitettava asiasta viimeistään seuraavana arkipäivänä läänineläinlääkärille tai, jollei hän tavoita läänineläinlääkäriä, Elintarviketurvallisuusvirastolle.

Jos läänineläinlääkäri vastaanottaa 1 tai 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen liitteessä 3 tarkoitetusta valvottavasta eläintaudista, hänen on ilmoitettava asiasta välittömästi Elintarviketurvallisuusvirastolle. Liitteessä 4 tarkoitetut valvottavat eläintaudit läänineläinlääkärin on ilmoitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle 8 §:n 3 momentissa tarkoitetussa kuukausiyhteenvedossa.

6 §
Muista tarttuvista taudeista ilmoittaminen

Jos eläinlääkäri epäilee tai toteaa eläimen sairastavan liitteessä 5 tarkoitettua eläintautia, hänen on ilmoitettava siitä viimeistään seuraavana arkipäivänä kunnaneläinlääkärille tai, jollei hän tavoita kunnaneläinlääkäriä, läänineläinlääkärille. Jos hän ei tavoita läänineläinlääkäriäkään, hänen on ilmoitettava asiasta Elintarviketurvallisuusvirastolle.

Jos kunnaneläinlääkäri epäilee tai toteaa eläimen sairastavan liitteessä 5 tarkoitettua eläintautia taikka vastaanottaa toiselta eläinlääkäriltä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen, hänen on ilmoitettava asiasta viimeistään seuraavana arkipäivänä läänineläinlääkärille tai, jollei hän tavoita läänineläinlääkäriä, Elintarviketurvallisuusvirastolle.

Jos läänineläinlääkäri vastaanottaa 1 tai 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen, hänen on ilmoitettava asiasta välittömästi Elintarviketurvallisuusvirastolle.

Liitteessä 6 tarkoitetuista tarttuvista eläintaudeista on ilmoitettava 8 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa kuukausi-ilmoituksessa.

7 §
Ilmoitukset muista kuin tarttuvista eläintaudeista

Kaikkien eläinlääkärien on ilmoitettava muista kuin tarttuvista eläintaudeista 8 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa kuukausi-ilmoituksessa. Elintarviketurvallisuusvirasto antaa ilmoituksen tekemisestä erillisen ohjeen.

8 §
Kuukausi-ilmoitus ja kuukausiyhteenveto

Kaikkien eläinlääkärien on tehtävä kuukausittain läänineläinlääkärille ilmoitus (kuukausi-ilmoitus) kaikista toteamistaan liitteessä 6 tarkoitettujen eläintautien tapauksista sekä muista kuin tarttuvista eläintaudeista. Ilmoitus on toimitettava läänineläinlääkärille ennen seuraavan kuukauden viidettä arkipäivää. Elintarviketurvallisuusvirasto antaa ilmoituksen tekemisestä erillisen ohjeen.

Kunnaneläinlääkärin on lisäksi sisällytettävä 1 momentissa tarkoitettuun kuukausi-ilmoitukseen kaikki toimialueensa vastustettavien eläintautien tapaukset sekä liitteessä 5 tarkoitettujen eläintautien tapaukset.

Läänineläinlääkärin on toimitettava yhteenveto (kuukausiyhteenveto) eläinlääkärien ilmoituksista Elintarviketurvallisuusvirastolle ennen seuraavan kuukauden yhdeksättä arkipäivää.


Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä toukokuuta 2006.

Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitusneuvos
Maija Salo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.