330/2006

Annettu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2006

Valtioneuvoston asetus vesiliikenneasetuksen 2 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan 7 päivänä helmikuuta 1997 annetun vesiliikenneasetuksen (124/1997) 2 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta sekä 3 momentti ja

lisätään 2 §:n 1 momenttiin uusi 5 kohta sekä 2 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti ja muutettu 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:

2 §
Vesikulkuneuvon perusvarustus

Liikkeellä olevassa moottorilla tai yli viiden metrin pituisessa purjeella varustetussa vesikulkuneuvossa on oltava seuraavat käyttökuntoiset varusteet:


3) airot tai mela taikka ankkuri köysineen;

4) asianmukaisesti tarkastettu käsisammutin, jos vesikulkuneuvossa on liekillä toimiva polttolaite, sisäkone tai yli 25 kilowatin perämoottori; käsisammuttimen tulee olla standardin EN 3 mukainen ja teholuokaltaan vähintään 8A 68B;

5) 4 kohdassa tarkoitetun käsisammuttimen asemesta asianmukaisesti tarkastettu käsisammutin, joka on standardin EN 3 mukainen ja teholuokaltaan vähintään 13A 55B tai kuuluu vanhempaan AB- tai ABE -luokkaan ja sisältää sammutetta vähintään kaksi kiloa.

Käsisammuttimen tarkastus on tehtävä vuoden välein. Käsisammuttimen tarkastuksessa ja huollossa on noudatettava käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta annettua sisäasiainministeriön asetusta (917/2005).


Kulkuvaloista ja nestekaasulaitteista säädetään erikseen.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2006.

Tämän asetuksen 2 §:n 1 momentin 5 kohta on voimassa 1 päivään toukokuuta 2008.

Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2006

Ministeri
Antti Kalliomäki

Merenkulkuneuvos
Aila Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.