279/2006

Annettu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2006

Valtioneuvoston asetus varmuusvarastoitujen lääkkeiden, lääkintämateriaalin ja suojavälineiden käyttöönoton perusteista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään huoltovarmuuden turvaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1390/1992) 3 §:n nojalla:

1 §
Lääkkeiden, lääkintämateriaalin ja suojavälineiden käyttöönotto

Valtion varmuusvarastoissa olevia lääkkeitä, lääkintämateriaalia ja suojavälineitä voidaan ottaa käyttöön silloin kun niiden käyttö on välttämätöntä väestön asianmukaisen hoidon tai sairauksien ehkäisyn toteuttamiseksi, eikä maassa ole riittäviä kaupallisia varastoja käyttöön otettavasta velvoitevarastoidusta valmisteesta tai välineestä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen lääkkeiden, lääkintämateriaalin ja suojavälineiden käyttöönotto voidaan tehdä sen jälkeen kun sosiaali- ja terveysministeriön on todennut käyttöönoton perusteiden olemassaolon.

2 §
Varastojen täydentäminen

Huoltovarmuuskeskus päättää varmuusvarastoista vapautettujen lääkkeiden, lääkintämateriaalin ja suojavälineiden korvaamisesta uusilla lääkkeillä, lääkintämateriaalilla ja suojavälineillä sekä korvaamisen ajankohdasta.

3 §
Huoltovarmuuskeskukselle suoritettava taloudellinen korvaus

Valtioneuvosto päättää erikseen perusteista, joiden mukaan Huoltovarmuuskeskukselle korvataan varmuusvarastoista vapautettujen lääkkeiden, lääkintämateriaalin ja suojavälineiden arvo.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2006.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Hallitusneuvos
Pekka Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.