276/2006

Annettu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2006

Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maa- ja metsätalousministeriöstä 11 päivänä joulukuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (1061/2003) 2 § seuraavasti:

2 §
Ministeriön toimialan virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvat:

maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Metsähallitus

Metsäntutkimuslaitos

riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Elintarviketurvallisuusvirasto

Geodeettinen laitos

maanmittauslaitos

maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

maaseutuelinkeinojen valituslautakunta

eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta

Boreal Kasvinjalostus Oy

Suomen Viljava Oy

maatalouden interventiorahasto

maatilatalouden kehittämisrahasto

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo työvoima- ja elinkeinokeskuksia toimialaansa kuuluvissa asioissa. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa myös alueellisia ympäristökeskuksia ja Suomen ympäristökeskusta toimialaansa kuuluvissa asioissa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2006.

Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitusneuvos
Kirsi Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.