188/2006

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2006

Tasavallan presidentin asetus verkkotunnushallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministerin esittelystä, säädetään 16 päivänä elokuuta 1991 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen suostumuksella:

1 §

Verkkotunnuslain (187/2006) 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun ax-maakuntatunnuksen myöntää Ahvenanmaan maakunnan hallitus. Maakunnan hallitus käsittelee ja ratkaisee myös muut ax-maakuntatunnukseen liittyvät verkkotunnuslaissa tarkoitetut hallintotehtävät.

Maakuntatunnusta koskevan hakemuksen käsittelemisestä on suoritettava maksu, jonka suuruus määräytyy maakunnan maksujen perusteista annetun maakuntalain (Ålands författningssamling 1993:27) mukaan.

Muutoksen hakemisesta maakunnan hallituksen päätökseen 1 momentissa tarkoitetussa asiassa säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 25 §:n 3 momentissa.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä maaliskuuta 2006.

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Leena Luhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.