129/2006

Annettu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään 21 päivänä joulukuuta 2005 annetun Viestintäviraston eräitä maksuja koskevan liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1175/2005) 8 §:ään uusi 2―5 momentti seuraavasti:

8 §
Viestintäverkon numerointimaksut

Ensimmäisen momentin 1 kohdassa tarkoitettu tilaajanumeromaksu peritään teleyrityksen verkossa perimisvuoden ensimmäisenä päivänä olevien liittymien määrän perusteella. Liittymämäärään lasketaan mukaan myös pelkästään tulevassa tai lähtevässä puhelusuunnassa käytettävät tilaajanumerot.

Telealuekohtaista palvelunumeromaksua peritään Ahvenanmaan telealueella yksi kymmenesosa ja muualla Suomessa kuin Uusimaa I:n, Turun ja Porin tai Hämeen telealueella kuusi kymmenesosaa 1 momentin 4 kohdassa määrätystä telealuekohtaisesta palvelunumeromaksusta.

Palvelunumeromaksua ei peritä yleisestä hätänumerosta eikä muusta vastaavasta yleishyödyllisestä palvelunumerosta.

Numerointimaksut laskutetaan vuosittain neljässä erässä 1.1.–31.3., 1.4.–30.6., 1.7.–30.9. ja 1.10.–31.12. Lyhytsanomanumeromaksut laskutetaan vuosittain kahdessa erässä 1.1.–30.6. ja 1.7.–31.12.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2006.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Neuvotteleva virkamies
Rainer Salonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.