105/2006

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006

Valtioneuvoston asetus erikoislääkärin tutkinnosta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan erikoislääkärin tutkinnosta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1343/2002) voimaantulosäännös seuraavasti:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Erikoislääkärin tutkinnosta 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetun asetuksen (691/1985) 3 a §:n 3 momenttia sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2007 niihin, jotka ovat aloittaneet mainitussa momentissa tarkoitetut opinnot viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2003.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006

Opetusministeri
Antti Kalliomäki

Opetusneuvos
Marja-Liisa Niemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.