102/2006

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006

Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

muutetaan sisäasiainministeriöstä 26 päivänä kesäkuuta 2003 annetun asetuksen (609/2003) 2 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1218/2003 ja 3 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 350/2005, seuraavasti:

2 §
Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset ja muut toimielimet

Ministeriön toimialaan kuuluvat:

lääninhallitukset

Väestörekisterikeskus

kihlakunnanvirastot, kihlakuntien poliisilaitokset sekä maistraatit

kunnallinen eläkelaitos

kunnallinen työmarkkinalaitos

Kuntien takauskeskus

keskusrikospoliisi

suojelupoliisi

liikkuva poliisi

Poliisiammattikorkeakoulu

Poliisikoulu

Poliisin tekniikkakeskus

Poliisin tietohallintokeskus

Pelastusopisto

hätäkeskuslaitos

Palosuojelurahasto

Ulkomaalaisvirasto

rajavartiolaitos

sisäasiainhallinnon palvelukeskus.

3 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa osastojaon ulkopuolella ministeriön hallintoyksikkö, ministeriön talousyksikkö, sisäisen tarkastuksen yksikkö, ministeriön viestintäyksikkö, ministeriön kansainvälisten turvallisuusasioiden ryhmä sekä sisäisen turvallisuuden sihteeristö, jotka muodostavat ministeriön esikunnan.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2006.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Kansliapäällikkö
Ritva Viljanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.