100/2006

Annettu Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 1 päivänä helmikuuta 2005 kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (75/2005) liitteestä 2 numerot 615 ja 616 ja liitteestä 3 A numero 19,

muutetaan liitteessä 2 numero 687, liitteessä 3 A numerot 1a ja 8 ja liitteessä 3 B sarakkeessa "Määräaika" olevat määräajat, sekä

lisätään liitteeseen 2 numerot 1137-1211, seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2006.

Kosmeettisten valmisteiden, jotka eivät täytä tämän asetuksen vaatimuksia, markkinoille saattaminen on kiellettyä 22 päivästä elokuuta 2006 lukien. Kuluttajille ei saa myydä eikä muutoin luovuttaa 22 päivän marraskuuta 2006 jälkeen kosmeettisia valmisteita, jotka eivät täytä tämän asetuksen vaatimuksia.

Komission direktiivi 2005/52/EY (32005L0052); EUVL N:o L 234, 10.9.2005, s. 9 ja 2005/80/EY (32005L0080); EUVL N:o L 303, 22.11.2005, s. 32

Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Anne Haikonen

Kauppa- ja teollisuusministerön asetus N:o 100

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.