95/2006

Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan uuhipalkkioista 22 päivänä joulukuuta 2005 annetun maa ja metsätalousministeriön asetuksen (1124/2005) 3 §, seuraavasti:

3 §
Kiintiön hakeminen

Kiintiötä koskeva hakemus on toimitettava toimivaltaiseen työvoima- ja elinkeinokeskukseen Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuajoista sekä uuhipalkkiokiintiöiden hakulomakkeista vuosittain annettavassa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa asetetussa määräajassa. Hakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella tai atk-tulosteella ja siihen on liitettävä lomakkeessa mainitut selvitykset.


Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä helmikuuta 2006.

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Kaisa Sainio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.