79/2006

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2006

Valtioneuvoston asetus aravavuokratalojen purkamiskustannuksiin myönnettävästä avustuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Valtion asuntorahaston varoista voidaan valtion talousarviossa vuosittain vahvistetun enimmäismäärän rajoissa myöntää aravarajoituslain (1190/1993) 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun aravavuokratalon purkamiskustannusten kattamiseen avustusta siten kuin tässä asetuksessa säädetään. Avustukseen sovelletaan lisäksi, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.

2 §
Myöntämisen edellytykset

Avustusta voidaan myöntää aravavuokratalon purkamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen, jos Valtion asuntorahasto on myöntänyt aravarajoituslain 17 §:n nojalla luvan purkaa talo. Jos vuokratalo on vapautunut aravarajoituslaissa tarkoitetuista käyttö- ja luovutusrajoituksista (aravarajoitukset), avustus voidaan myöntää, jos talon purkamiseen on mainitun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu peruste.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että avustus on vuokratalon omistajayhteisön huomattavien taloudellisten vaikeuksien vuoksi tarpeen purkamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Aravarajoituksista vapautuneen vuokratalon purkamiskustannusten avustamiseen tulee olla lisäksi muu erityisen painava syy.

Avustusta ei voida myöntää veroista tai jätteen sijoittamisesta kaatopaikalle aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Avustuksen hakijan on laadittava avustushakemuksen liitteeksi kokonaisselvitys purkamiskustannuksista sekä purkamisen, mahdollisen purkuakordin ja avustuksen vaikutuksista yhteisön taloudelliseen tilaan.

Avustusta voidaan myöntää vain erityisestä syystä, jos purkutyö on aloitettu ennen avustuksen myöntämistä.

3 §
Avustuksen myöntäminen ja maksaminen

Avustettavan hankkeen kustannukset hyväksyy ja avustuksen myöntää vuokratalon omistajayhteisön hakemuksesta Valtion asuntorahasto.

Valtion asuntorahasto maksaa avustuksen toteutuneiden kustannusten perusteella avustuspäätöksen mukaisesti sen jälkeen, kun talo on purettu.

4 §
Avustuksen suuruus

Avustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia Valtion asuntorahaston hyväksymistä talon purkamisesta aiheutuvista kohtuullisista kokonaiskustannuksista.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2006

Ministeri
Hannes Manninen

Ylitarkastaja
Anu Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.