76/2006

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2006

Valtioneuvoston asetus pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä 9 päivänä heinäkuuta 2004 annetun lain 2 §:n 3 momentin (658/2004) nojalla:

1 §

Sen lisäksi, mitä palvelujärjestelmän avulla suoritettavista tehtävistä pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain (658/2004) 2 §:ssä säädetään, palvelujärjestelmän avulla voidaan hoitaa väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta annetussa laissa (1078/2005) tarkoitetun tuen määrän laskeminen, mainitun lain 7 §:ssä työnantajalle säädetyn ilmoittamisvelvollisuuden täyttäminen ja ilmoittamisvelvollisuuden täyttämiseksi annettavien tietojen tallentaminen palkkakirjanpitoa varten.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2006.

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2006

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Ylitarkastaja
Panu Pykönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.