58/2006

Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaan

muutetaan 21 päivänä joulukuuta 2005 annetun Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1175/2005) 9 §:n 1 momentti seuraavasti:

9 §
Verkkotunnusmaksut ja verkkotunnusrekisterin todistusmaksut

Viestintävirasto myöntää hakemuksesta uuden verkkotunnuksen, verkkotunnuksen muutoksen ja verkkotunnuksen siirron verkkotunnuslain (228/2003) 5, 7 ja 8 §:n mukaisesti. Verkkotunnuksen haltija voi uudistaa verkkotunnuksen verkkotunnuslain 9 §:n mukaisesti. Uuden verkkotunnuksen myöntämisestä, verkkotunnuksen muutoksesta, verkkotunnuksen siirtämisestä ja verkkotunnuksen voimassaolon uusimisesta peritään 52 euron suuruinen verkkotunnusmaksu.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2006.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Neuvotteleva virkamies
Rainer Salonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.