13/2006

Annettu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2006

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan 14 päivänä marraskuuta 1994 annetun valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 1 §:n 2 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 867/2005, seuraavasti:

1 §

Valtion virkamieslain (750/1994) 4 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja välittömästi ministeriön alaisen viraston päällikön virkoja, joita ei eritellä valtion talousarviossa, ovat:


2) ulosottoviraston päällikön, valtion oikeusaputoimiston johtavan yleisen oikeusavustajan, oikeushallinnon palvelukeskuksen johtajan ja oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen johtajan virat;Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä tammikuuta 2006.

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2006

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Työmarkkina-asiantuntija
Teija Junnila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.