1279/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Opetusministeriön asetus taiteen keskustoimikunnan ja alueellisten taidetoimikuntien suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä edellinen on laissa 348/1994 ja jälkimmäinen laissa 495/2005:

1 §

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuja suoritteita, jotka taiteen keskustoimikunta ja alueellinen taidetoimikunta hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) koulutus ja konsultointi sekä niihin liittyvä julkaisu- ja muu materiaali:

2) tilojen käyttö; sekä

3) muut toimeksiannosta tai tilauksesta tuotetut suoritteet.

Edellä 1 momentissa luetellut suoritteet ovat kuitenkin maksuttomia, jos ne liittyvät taiteen keskustoimikunnan ja alueellisen taidetoimikunnan neuvonta-, opastus-, tiedotus- tai selvitystoimintaan.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää taiteen keskustoimikunta ja alueellinen taidetoimikunta ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2008.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Ministeri
Juha Korkeaoja

Hallitusneuvos
Sari Korpimies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.