1272/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston asetus henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta 16 päivänä kesäkuuta 2004 annetun lain (513/2004) 4 §:n nojalla:

1 §
Henkilöstö

Oikeusministeriö määrää henkilövahinkoasiain neuvottelukunnalle sen esityksestä pääsihteerin ja muun tarpeellisen henkilöstön.

2 §
Pääsihteerin tehtävät

Pääsihteerin tehtävänä on valmistella ja esitellä neuvottelukunnassa käsiteltävät asiat. Lisäksi pääsihteeri huolehtii neuvottelukunnan muun toiminnan järjestämisestä.

3 §
Päätösvalta

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä.

Asia ratkaistaan neuvottelukunnassa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet jakautuvat tasan, päätökseksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

4 §
Toiminnan järjestäminen

Neuvottelukunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoita sekä hankkia lausuntoja ja teettää tehtäviensä suorittamiseksi tarpeellisia selvityksiä.

Neuvottelukunta voi kutsua enintään toimikaudekseen pysyviksi asiantuntijoiksi henkilöitä, jotka edustavat neuvottelukunnan tehtävien kannalta merkityksellistä asiantuntemusta.

5 §
Palkkiot ja korvaukset

Oikeusministeriö vahvistaa neuvottelukunnan puheenjohtajan ja jäsenten palkkioiden sekä kulukorvausten perusteet.

Matkakustannusten korvaamiseen sovelletaan valtion virka- ja työehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Oikeusministeri
Leena Luhtanen

Lainsäädäntöneuvos
Antti T. Leinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.