1237/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2006 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2006 voimavaroista 16 päivänä syyskuuta 2005 annetun valtioneuvoston asetuksen (754/2005) 1, 2, 4, 5 ja 7 § seuraavasti:

1 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuden laskennan perusteena olevat laskennalliset kustannukset ovat arviolta 12 028 miljoonaa euroa.

2 §

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta laskettaessa ovat sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ikäryhmittäiset laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohti seuraavat:

sosiaalihuolto € terveydenhuolto €
0–6-vuotiaat 4 719,40 581,26
7–64-vuotiaat 223,44 661,89
65–74-vuotiaat 621,25 1 566,63
75–84-vuotiaat 3 776,58 3 021,55
85 vuotta täyttäneet 10 545,74 5 245,63
4 §

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluiden tarpeen mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden ovat 11,52 euroa.

5 §

Lastensuojelun tarpeen mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden ovat 32,53 euroa.

7 §

Kunnan omarahoitusosuus on 1 539,35 euroa kunnan asukasta kohden.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Kansliapäällikkö
Markku Lehto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.