1236/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 48 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

lisätään ajoneuvojen rekisteröinnistä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuksen (1598/1995) 48 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 1242/1999, uusi 5 momentti seuraavasti:

48 §
Siirtolupa

5. Jos tullilaitos on myöntänyt autoverolain muuttamisesta annetun lain (1126/2005) 35 a §:ssä tarkoitetun luvan käyttää ajoneuvoa liikenteessä veroja suorittamatta, tullilaitos voi 3 momentista poiketen antaa enintään mainitussa 35 a §:ssä tarkoitetuksi kolmen kuukauden ajaksi siirtoluvan, joka 1 momentissa tarkoitettujen rajoitusten estämättä oikeuttaa ajoneuvon käyttämiseen liikenteessä. Jos mainitussa 35 a §:ssä tarkoitetun luvan voimassaolo päättyy sen vuoksi, että luvan ehtoja ei täytetä, päättyy samalla oikeus käyttää ajoneuvoa liikenteessä siirtoluvan nojalla. Jos ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa todetaan, että ajoneuvo voi aiheuttaa välitöntä vaaraa liikenneturvallisuudelle tai merkittävää haittaa ympäristölle, ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä siirtoluvan nojalla. Tässä momentissa tarkoitettua siirtolupaa myönnettäessä rekisteriin ei merkitä tietoa ajoreitistä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Jos tullilaitos on ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1334/2004) 48 §:n 5 momentin nojalla antanut siirtoluvan, jossa ajoneuvon käyttöoikeus on rajoitettu kolmea kuukautta lyhyemmäksi ja käyttövuosi on koskenut vain vuotta 2005, siirtoluvalla saa käyttää ajoneuvoa liikenteessä ilman erillistä siirtoluvan voimassaoloajan pidennystä myös vuonna 2006 kuitenkin yhteensä enintään kolmen kuukauden ajan. Edellytyksenä ajoneuvon käytölle on, että ajoneuvoa varten on voimassa oleva liikennevakuutus.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Ministeri
Leena Luhtanen

Apulaisosastopäällikkö
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.