1107/2005

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi arvioitavista sairauksista, joiden hoidossa käytettävien kliinisten ravintovalmisteiden kustannuksista sairausvakuutuslain perusteella korvataan 72 tai 42 prosenttia

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 5 luvun 7 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa (885/2005):

1 §

Lääketieteellisin perustein vaikeiksi arvioitavia sairauksia, joiden hoidossa tarvittavasta kliinisestä ravintovalmisteesta korvataan 72 prosenttia sairausvakuutuslain (1224/2004) 5 luvun 9 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetusta korvauksen perusteesta, ovat:

1) Pienten lasten lehmänmaitoallergia;

2) Pienten lasten lehmänmaitoallergia ja yliherkkyys tavanomaisille erityisvalmisteille;

3) Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt;

4) Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat.

2 §

Lääketieteellisin perustein vaikeiksi arvioitavia sairauksia, joiden hoidossa tarvittavasta kliinisestä ravintovalmisteesta korvataan 42 prosenttia sairausvakuutuslain 5 luvun 9 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetusta korvauksen perusteesta, ovat:

1) Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt;

2) Lasten vaikeat aliravitsemustilat.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Hallitussihteeri
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.