1105/2005

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2005

Työministeriön asetus siviilipalvelusvelvollisen maksuttomien lomamatkojen lukumääristä ja matkakorvauksista

Työministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 30 päivänä joulukuuta 1991 annetun siviilipalveluslain (1723/1991) 23 f §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1248/2000:

1 §
Suomessa asuvat siviilipalvelusvelvolliset

Suomessa asuvalla siviilipalvelusvelvollisella on oikeus 35 maksuttomaan edestakaiseen matkaan viikkovapaalleen tai lomalleen Suomessa. Vapaa edestakainen matka voidaan peruskiintiön lisäksi myöntää isyysvapaalle, enintään kahdelle kuntoisuuslomalle sekä henkilökohtaisista syistä myönnetylle lomalle, kun loman perusteena on taloudellisten asioiden järjestäminen tai perheasioiden hoitaminen.

2 §
Pysyvästi ulkomailla asuvat ja sieltä palvelukseen saapuneet siviilipalvelusvelvolliset

Pohjoismaissa vakinaisesti asuvalla siviilipalvelusvelvollisella on oikeus neljään, muualla Euroopassa vakinaisesti asuvalla siviilipalvelusvelvollisella kolmeen ja Euroopan ulkopuolella vakinaisesti asuvalla siviilipalvelusvelvollisella kahteen edestakaiseen lomamatkaan asuinmaahansa. Ulkomailla pysyvästi asuvalla siviilipalvelusvelvollisella on lisäksi oikeus ilmaismatkoihin Suomessa siten, että ilmaismatkojen yhteenlaskettu määrä on Suomessa asuvan siviilipalvelusvelvollisen kiintiön suuruinen. Maksuttomien lomamatkojen peruskiintiön lisäksi ulkomailla pysyvästi asuvalle siviilipalvelusvelvolliselle voidaan myöntää maksuton edestakainen ulkomaanlomamatka perusteen ollessa läheisen omaisen vakava sairaus, kuolema tai hautaaminen tai omat häät tai oman lapsen syntymä tai ristiäiset.

3 §
Maksuttoman matkan sijasta maksettavat matkakorvaukset

Jos julkista reittiliikennettä ei ole, tai jos matka-aika sopimattomien vaihtoyhteyksien tai liikennereittien vuoksi muodostuisi kohtuuttoman pitkäksi tai jos matka muusta pätevästä syystä on suoritettava muutoin kuin julkisia kulkuvälineitä käyttäen, voidaan maksuttoman lomamatkan sijasta suorittaa siviilipalvelusvelvolliselle rahakorvaus oman auton tai taksin käytöstä. Korvauksena suoritetaan yleisen linja-autotariffin mukainen maksu tai polttoainekustannukset kahdeksan litraa 100 kilometriltä, mikäli siviilipalvelusvelvolliselle on annettu lupa suorittaa koko lomamatkansa omalla autolla. Maksuttomiin matkoihin liittyvä paikallisliikenteen käyttö korvataan paikkakuntien yleisen taksan mukaan.

4 §
Eri kulkuneuvoja koskevat menettelysäännökset

Lomamatka on tehtävä olosuhteet huomioon ottaen valtiolle edullisimmalla tavalla.

Siviilipalvelusvelvollisen maksuttomat lomamatkat on tarkoitettu ensisijaisesti palveluspaikan ja siviilipalvelusvelvollisen koti- ja asuinpaikan välisiä matkoja varten. Maksuton lomamatka voidaan erillisen hakemuksen perusteella antaa erityisistä syistä siviilipalvelusvelvollisen omalle tai lähisukulaisen koti- tai asuinpaikkakunnalle sekä tarpeen vaatiessa siviilipalvelusvelvollisen tulevalle asuin-, työ- tai opiskelupaikkakunnalle.

5 §
Tarkemmat ohjeet

Tarkempia ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta antaa työministeriö.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan siviilipalvelusmiehen vapaiden lomamatkojen lukumääristä ja vapaan matkan sijasta maksettavista matkakorvauksista 30 päivänä tammikuuta 2001 annettu työministeriön asetus.

Tämän asetuksen voimaan tullessa palveluksessa olevaan sovelletaan kuitenkin edelleen asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita maksuttomien matkojen lukumäärää koskevia määräyksiä.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2005

Työministeri
Tarja Filatov

Ylitarkastaja
Heidi Nummela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.