1063/2005

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista kuluista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista kuluista 30 päivänä joulukuuta 2004 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1425/2004) 1 §:n 1 kohta seuraavasti:

1 §

Työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista kuluista vastaavat työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain, taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain sekä merimieseläkelain mukaista toimintaa harjoittavat eläkelaitokset seuraavasti:

1) työntekijäin eläkelain mukaista vähimmäiseläketurvaa vastaavista työntekijöiden vanhuuseläkkeistä, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisista vanhuuseläkkeistä sekä merimieseläkelain 3 a §:n 4 momentin mukaisista vanhuuseläkkeistä, lukuun ottamatta työkyvyttömyyseläkkeen kertasuorituksen yhteydessä maksettavia vanhuuseläkkeen kertasuorituksia, siltä osin kuin eläke ylittää sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaan eläkelaitokselle suoritettuja eläkevakuutusmaksuja tai laskettavaa eläkevastuuta vastaavan eläkkeen määrän ja eläkettä ei saada katetuksi työntekijäin eläkelain 12 c §:n 1 momentissa tarkoitetulla maksulla, eläkelaitokset vastaavat työntekijäin eläkelain vähimmäiseläketurvaa vastaavien vakuutusmaksujensa tasausosien sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaista eläketurvaa sekä merimieseläkelain 3 a §:n 4 momentin mukaista eläketurvaa vastaavien vuosimaksujensa tasausosien ja tasausosista muodostuneen vastuun yhteismäärän suhteessa; sekäTämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Asetusta sovelletaan työkyvyttömyyseläkkeeseen, jonka eläketapahtuma on 1 päivä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Hallitussihteeri
Maritta Hirvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.