1041/2005

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston asetus yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

kumotaan yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun asetuksen (1208/1996) 1―3, 5 ja 8 § sekä

muutetaan 4, 6 ja 9 § seuraavasti:

4 §

Lääninhallituksen tulee toimittaa jäljennökset yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain (603/1996) 5 §:ssä tarkoitetuista lupapäätöksistä sekä ilmoitukset toiminnassa tapahtuneista muutoksista sosiaalihuollosta vastaavalle monijäseniselle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja annetaan, sekä sijoittajakunnan vastaavalle toimielimelle.

6 §

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain 5 §:n 5 momentissa mainittuun tarkastukseen voi lääninhallituksen pyynnöstä osallistua sen kunnan edustaja, jonka alueella ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja on tarkoitus antaa.

9 §

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain 10 §:ssä tarkoitettu toimintakertomus tulee antaa kultakin kalenterivuodelta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Toimintakertomuksen antamiseen vuodelta 2005 sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Hallitussihteeri
Anne Kumpula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.