929/2005

Eduskunnan päätös eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1988 hyväksytyn eduskunnan tilisäännön (460/1988) 9 §, 12 §:n 2 momentti sekä 13, 20 ja 21 §, sellaisina kuin niistä on 12 §:n 2 momentti eduskunnan päätöksessä 1100/2000, seuraavasti:

9 §

Lupa arviomäärärahan ylittämiseen on pyydettävä kansliatoimikunnalta viimeistään varainhoitovuotta seuraavan helmikuun 15 päivänä. Kun lupa on myönnetty, sitä koskeva päätös toimitetaan Valtiokonttorille tiedoksi.

12 §

Valtiontalouden tarkastusvirasto hoitaa taloutensa siten kuin viraston taloussäännössä määrätään.

13 §

Kansliatoimikunta voi hankkia valtion palvelukeskukselta tilitoimistolle määriteltyjä taloushallinnon palveluja sekä siirtää joidenkin menojen maksamisen ja tulojen perimisen tilitoimistolle tehtävää tilitystä vastaan eduskunnan viraston tai laitoksen hoidettavaksi.

20 §

Sisäisen valvonnan järjestämistä johtaa ja sen asianmukaisuudesta ja riittävyydestä vastaa eduskunnan kanslian, valtiontilintarkastajien kanslian ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian johto eduskunnan tiliohjesäännössä tarkemmin määrätyllä tavalla.

21 §

Tietojärjestelmien tietoturvallisuudesta annetaan tarvittavat määräykset, joita kunkin eduskunnan palveluksessa olevan on noudatettava.


Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2005.

PNE 1/2005
VaVM 36/2005
EK 31/2005

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2005

Eduskunnan puolesta


Markku Koski puhemies


Jarmo Vuorinen pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.