861/2005

Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2005

Valtioneuvoston asetus oikeushallinnon palvelukeskuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään:

1 §
Tehtävät

Oikeushallinnon palvelukeskus on oikeusministeriön alainen virasto, jonka tehtävänä on tuottaa oikeusministeriön päättämässä laajuudessa henkilöstö- ja taloushallinnon tukipalveluja ja muita tukipalveluja oikeushallinnon virastoille sekä muille valtion virastoille siten kuin niistä on palvelusopimuksissa sovittu.

2 §
Toimipaikat

Palvelukeskuksen päätoimipaikka on Hämeenlinnan kaupungissa ja sivutoimipaikat Turun kaupungissa ja Kuopion kaupungissa.

3 §
Henkilöstö

Palvelukeskuksen päällikkönä on johtaja.

Palvelukeskuksessa voi olla virkasuhteista ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

4 §
Työjärjestys

Työskentelyn ja organisaation järjestämisestä sekä tehtävistä määrätään tarkemmin työjärjestyksessä. Työjärjestyksen vahvistaa johtaja.

5 §
Johtajan tehtävät

Johtaja johtaa ja kehittää toimintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta.

6 §
Neuvottelukunta

Palvelukeskuksen apuna toimii neuvottelukunta, joka käsittelee toiminnan kehittämissuuntia ja toimintalinjoja sekä tekee niitä koskevia aloitteita.

Neuvottelukunnan asettaa oikeusministeriö ministeriön, asiakasvirastojen ja palvelukeskuksen edustajista. Neuvottelukunnan toimikausi on neljä vuotta.

7 §
Asioiden ratkaiseminen

Palvelukeskuksessa päätettävät asiat ratkaisee johtaja tai muu virkamies siten, kuin työjärjestyksessä määrätään.

8 §
Kelpoisuusvaatimukset

Johtajalla on kelpoisuusvaatimuksena ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys palvelukeskuksen toimialaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

9 §
Virkojen täyttäminen ja muun henkilöstön ottaminen

Johtajan nimittää oikeusministeriö. Muun henkilöstön nimittää johtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

10 §
Virkavapauden myöntäminen

Muuhun kuin lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden johtajalle myöntää oikeusministeriö.

Virkavapauden myöntämisestä muissa tapauksissa määrätään työjärjestyksessä.

11 §
Suoritteiden maksullisuus

Palvelukeskuksen suoritteet asiakasvirastoille ovat maksullisia suoritteita, joista peritään suoritteen tuottamisesta palvelukeskukselle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrä.

Yksittäisten suoritteiden maksun suuruus määritellään tarkemmin asiakasvirastojen kanssa tehtävissä palvelusopimuksissa.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin johtajan ja muun henkilöstön virkojen täyttämiseksi. Nimityspäätökset tekee oikeusministeriö.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä muihinkin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen toiminnan aloittamiseksi.

Siirtymäkauden aikana, enintään 31.12.2007 saakka, palvelukeskuksen toimiessa valtion talousarviossa myönnettävin määrärahoin voidaan suoritteiden maksut oikeusministeriön päätöksellä jättää perimättä.

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2005

Ministeri
Kari Rajamäki

Hallitusneuvos
Markku Kuusela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.