809/2005

Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2005

Laki maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/1967) 13 §:n 1 momentin johdantokappaleen ruotsinkielinen sanamuoto sekä 13 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 13 §:n 1 momentin johdantokappale laissa 718/1990 sekä 13 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta laissa 869/2003, seuraavasti:

13 §

Verovelvollisella on oikeus maatilan metsätalouden puhtaasta tulosta erikseen vähentää seuraavat suorittamansa menot jäljempänä mainituin edellytyksin:


2) metsän uudistamismenot (uudistamisvähennys), luontaisen uudistamisen alueella 160 euroa hehtaarilta, kylvöalueilla 360 euroa hehtaarilta ja istutusalueilla 690 euroa hehtaarilta;

3) taimikonhoitomenot (taimikkovähennys) 180 euroa hehtaarilta;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2005.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa.

HE 105/2005
VaVM 19/2005
EV 109/2005

Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Eero Heinäluoma

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.