803/2005

Annettu Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2005

Tasavallan presidentin asetus eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministerin esittelystä, säädetään 16 päivänä elokuuta 1991 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §

Ahvenanmaan maakunnan hallituksen tulee Ahvenanmaan maakunnassa huolehtia niistä terveyden- ja sairaanhoidon alaan kuuluvista tehtävistä, jotka maakunnassa voimassa olevan valtakunnan lainsäädännön mukaan kuuluvat lääninhallitukselle.

Poikkeusoloihin varautumista koskevia tehtäviä Ahvenanmaan maakunnassa hoitavista viranomaisista säädetään poikkeusoloihin varautumista koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa tasavallan presidentin asetuksessa (900/2000).

2 §

Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien kustannuksista vastaa valtakunta sen mukaan kuin sosiaali- ja terveysministeriö ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus sopivat. Kustannukset oikeuslääketieteellisistä suoritteista maksaa Ahvenanmaan lääninhallitus.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2006.

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Leena Luhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.