799/2005

Annettu Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2005

Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen ja verovirastojen määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevia asioita

Valtiovarainministeriö on verohallinnosta annetun lain (1557/1995) 2 §:n, Euroopan Unionin neuvoston säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin (2003/48/EY) 5 artiklan a alakohdan ja tämän päätöksen 2 §:ssä mainittujen sopimusmääräysten nojalla määrännyt:

1 §

Verohallitus vastaa Euroopan unionin neuvoston säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin (2003/48/EY) 5 artiklan a alakohdassa ja tämän päätöksen 2 §:ssä tarkoitetuissa sopimuksissa mainittuna toimivaltaisena viranomaisena direktiivissä ja sopimuksissa tarkoitetuista asioista, jotka koskevat:

1) tietojenvaihtoa korkotuloista toimivaltaisten viranomaisten kesken;

2) kaksinkertaisen verotuksen poistamista ja ulkomaisen lähdeveron palauttamista; sekä

3) tietojen vastaanottamista maksuasiamiehiltä.

Toimivaltainen verovirasto vastaa kuitenkin direktiivin 3 artiklassa, 4 artiklan 3 kohdassa ja 13 artiklan 2 kohdassa sekä 2 §:ssä tarkoitettujen sopimusten vastaavissa artikloissa tarkoitettujen todistusten antamisesta. Toimivaltainen antamaan edellä tarkoitetun todistuksen on se verovirasto, jonka toimialueella todistusta hakevan kotikunta sijaitsee.

Valtiovarainministeriö ratkaisee kuitenkin 1 momentissa tarkoitetun asian, jos asia on periaatteellisesti tärkeä.

2 §

Valtiovarainministeriön päätöksen perusteena olevat sopimusmääräykset:

1) Jäsenvaltioista riippuvaisten tai niihin assosioituneiden alueiden kanssa solmitut kahdenväliset sopimukset:

Suomen tasavallan ja Jerseyn välillä säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen (SopS 47/2005) johdantolause,

Suomen tasavallan ja Guernseyn välillä säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen (SopS 49/2005) johdantolause,

Suomen tasavallan ja Mansaaren välillä säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen (SopS 51/2005) johdantolause,

Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen (SopS 53/2005) 2 artiklan g kohdan ii alakohta,

Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä Aruban osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen (SopS 55/2005) 2 artiklan g kohdan ii alakohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Anguillan hallituksen välillä automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen (SopS 57/2005) 2 artiklan f kohdan ii alakohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Brittiläisten Neitsytsaarten hallituksen välillä säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen (SopS 59/2005) 1 artiklan a kohdan ii alakohta,

Suomen tasavallan ja Caymansaarten välillä säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen (SopS 61/2005) 13 artikla,

Suomen tasavallan ja Yhdistyneen kuningaskunnan Montserratin liitännäisalueen välillä säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen (SopS 63/2005) johdantolause,

Suomen tasavallan ja Turks- ja Caicossaarten välillä säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen (SopS 65/2005) johdantolause.

2) Euroopan yhteisön ja kolmansien valtioiden välillä solmitut sopimukset:

Euroopan yhteisön ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä tehdyn sopimuksen 11 artikla; EUVL N:o L 379, 24.12.2004 s. 84―104,

Euroopan yhteisön ja Monacon ruhtinaskunnan välillä säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä tehdyn sopimuksen 5 artikla; EUVL N:o L 019, 21.1.2005 s. 55―69,

Euroopan yhteisön ja San Marinon tasavallan välillä säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä tehdyn sopimuksen 5 artikla; EUVL N:o L 381, 28.12.2004 s. 33―51,

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä tehdyn sopimuksen 11 artikla; EUVL N:o L 385, 29.12.2004 s. 30―49,

Euroopan yhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan välillä säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä tehdyn sopimuksen 5 artikla; EUVL L 359, 04.12.2004 s. 33―45.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 7 päivänä lokakuuta 2005.

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2005

Valtiovarainministeri
Eero Heinäluoma

Ylitarkastaja
Einari Karhu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.