761/2005

Annettu Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2005

Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2006

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (635/1998) 16 §:n ja 24 §:n 2 momentin, sellaisena kuin niistä 16 § on laeissa 1389/2001 ja 1137/2003, sekä vapaasta sivistystyöstä samana päivänä annetun lain (632/1998) 11 §:n 5 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1390/2001, nojalla:

1 §
Perusopetus, lukio, ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulut

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) 17―20 §:ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä opiskelijaa kohti vahvistettu keskimääräinen yksikköhinta on

1) perusopetuksessa 5 201,14 euroa;

2) lukiossa 4 643,14 euroa;

3) ammatillisessa koulutuksessa 8 268,27 euroa; sekä

4) ammattikorkeakoulussa 6 264,20 euroa.

2 §
Taiteen perusopetus ja kansalaisopistot

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettuja taiteen perusopetuksen yksikköhintoja määrättäessä opetustuntia kohti vahvistettu keskimääräinen yksikköhinta on 56,43 euroa.

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 11 §:ssä tarkoitettuja kansalaisopiston yksikköhintoja määrättäessä opetustuntia kohti vahvistettu keskimääräinen yksikköhinta on 65,07 euroa.

3 §
Kirjastot

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 24 §:ssä tarkoitettuja kirjaston yksikköhintoja määrättäessä kunnan asukasta kohti vahvistettu kirjaston keskimääräinen yksikköhinta on 45,52 euroa.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006, tai jos eduskunta hyväksyy vuoden 2006 talousarvion mainittua ajankohtaa myöhemmin, talousarvion hyväksymisajankohdasta lukien, jollei 2 momentista muuta johdu. Asetusta sovelletaan määrättäessä yksikköhintoja vuodelle 2006.

Valtioneuvosto säätää vuodelle 2006 uudet keskimääräiset yksikköhinnat, jos hyväksytty valtion talousarvio ja siihen liittyvät lait poikkeavat tässä asetuksessa tarkoitetuilta osin valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2006.

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2005

Kulttuuriministeri
Tanja Karpela

Lainsäädäntöneuvos
Marja-Riitta Pönkä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.