754/2005

Annettu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2005

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2006 voimavaroista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (733/1992) 6 §:n, sellaisena kuin se on laeissa 1114/1998, 716/2002 ja 1416/2004, nojalla:

1 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuden laskennan perusteena olevat laskennalliset kustannukset ovat arviolta 12 023 miljoonaa euroa.

2 §

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta laskettaessa ovat sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ikäryhmittäiset laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohti seuraavat:

sosiaalihuolto € terveydenhuolto €
0–6-vuotiaat 4 719,84 581,31
7–64-vuotiaat 223,47 661,20
65–74-vuotiaat 621,31 1 566,78
75–84-vuotiaat 3 776,94 3 021,84
85 vuotta täyttäneet 10 546,72 5 246,13
3 §

Työttömien lukumäärän mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan työtöntä kohden ovat 423,33 euroa ja työttömyysasteen mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden 38,65 euroa.

4 §

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluiden tarpeen mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden ovat 11,53 euroa.

5 §

Lastensuojelun tarpeen mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden ovat 32,63 euroa.

6 §

Sairastavuuden mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden ovat 286,49 euroa.

7 §

Kunnan omarahoitusosuus on 1 538,71 euroa kunnan asukasta kohden.

8 §

Jollei valtion talousarviosta muuta johdu, valtionavustuksen määrä sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin on vuosina 2006―2007 seuraava:

2006 2007
1 000 € 1 000 €
Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeet 25 230 25 230
Kansallisen terveydenhuollon hankkeen mukaiset kehittämishankkeet 30 000 30 000
Perustamishankkeet 0 0
Yhteensä 55 230 55 230

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin vuosina 2006 ja 2007 käytettävissä olevasta valtionavustuksesta jätetään kumpanakin vuonna 8 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveysministeriön käytettäväksi.

Kansallisen terveydenhuollon hankkeen mukaisiin kehittämishankkeisiin vuosina 2006 ja 2007 käytettävissä olevasta valtionavustuksesta jätetään kumpanakin vuonna 20 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveysministeriön käytettäväksi.

Vuosina 2006 ja 2007 lääninhallitusten tulee suunnata sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin käytettävissä oleva valtionavustus sosiaalialan kehittämishankkeen mukaisiin hankkeisiin ja alkoholiohjelman toimeenpanoon.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2005

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Kansliapäällikkö
Markku Lehto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.