697/2005

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien tarvikkeiden valmistuksessa käytettävästä regeneroidusta selluloosasta valmistetusta kalvosta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee liitteessä I määriteltyä regeneroitua selluloosakalvoa, joka

a) sellaisenaan muodostaa lopullisen tuotteen, tai

b) joka on osa myös muita aineita sisältävästä lopullisesta tuotteesta, ja

joka on tarkoitettu joutumaan tai käyttötarkoituksensa mukaisesti joutuu elintarvikkeen kanssa kosketukseen.

Tämä asetus ei koske regeneroidusta selluloosasta valmistettuja synteettisiä kuoria.

2 §
Materiaalityypit

Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun regeneroidun selluloosakalvon on kuuluttava johonkin seuraavista materiaalityypeistä:

a) pinnoittamaton regeneroitu selluloosakalvo,

b) selluloosasta johdetulla pinnoitteella pinnoitettu regeneroitu selluloosakalvo, tai

c) muovista koostuvalla pinnoitteella pinnoitettu regeneroitu selluloosakalvo.

3 §
Regeneroidun selluloosakalvon valmistuksessa käytettävät aineet

Edellä 2 §:n a) ja b) alakohdissa tarkoitetut regeneroidut selluloosakalvot on valmistettava käyttäen ainoastaan liitteessä II lueteltuja aineita tai aineryhmiä ja kyseisessä liitteessä säädettyjen rajoitusten mukaisesti.

Sen estämättä mitä 1 momentissa on määrätty, muita kuin liitteessä II mainittuja tai tarkoitettuja aineita voidaan käyttää, jos näitä aineita käytetään väri- tai sideaineina, edellyttäen että näitä aineita ei siirry, tutkittaessa niitä luotettavalla menetelmällä, havaittavia määriä kalvon kanssa kosketukseen joutuvaan elintarvikkeeseen.

4 §
Muovista koostuva pinnoite

Edellä 2 §:n c) alakohdassa tarkoitettu regeneroitu selluloosakalvo on valmistettava ennen pinnoitusta käyttäen ainoastaan liitteessä II olevassa ensimmäisessä osassa lueteltuja aineita tai aineryhmiä ja kyseisessä liitteessä säädettyjen rajoitusten mukaisesti.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa regeneroidussa selluloosakalvossa käytettävä pinnoite on valmistettava käyttäen ainoastaan direktiivin 2002/72/EY liitteissä II―VI lueteltuja aineita tai aineryhmiä ja kyseisessä liitteessä säädettyjen rajoitusten mukaisesti.

Rajoittamatta edellä 1 momentin soveltamista, 2 §:n c) alakohdassa tarkoitetusta regeneroidusta selluloosakalvosta valmistettujen tarvikkeiden on oltava direktiivin 2002/72/EY 2, 7 ja 8 artiklan mukaisia.

5 §
Painatusta sisältävät pinnat

Regeneroidun selluloosakalvon painatusta sisältävät pinnat eivät saa joutua kosketukseen elintarvikkeen kanssa.

6 §
Kirjallinen ilmoitus

Markkinoitaessa regeneroidusta selluloosasta valmistetusta kalvosta valmistettua, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvaksi tarkoitettua tarviketta muuten kuin vähittäismyyntivaiheessa, tulee sitä seurata kirjallinen ilmoitus siitä, että tarvike on sitä koskevien säännösten ja määräysten mukainen.

Mitä 1 momentissa on määrätty ei koske tarviketta, joka on luonteeltaan sellainen, että se on selvästi tarkoitettu tulemaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa.

Jos erityiset käytön edellytykset ilmoitetaan, regeneroidusta selluloosasta valmistetut tarvikkeet on varustettava vastaavin merkinnöin.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2005.

Tällä asetuksella kumotaan 30 päivänä syyskuuta 1994 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (855/1994) elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien tarvikkeiden valmistuksessa käytettävästä regeneroidusta selluloosasta valmistetusta kalvosta.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Vesa Tuomaala

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.