662/2005

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/1956) 3 a §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 485/2002:

1 §

Merimieseläkelain (72/1956) 3 a §:n 4 momentin mukainen työntekijäin eläkelain (395/1961) vähimmäiseläketurvaa vastaava merimieseläkelain mukaisen eläkkeen osa, ikään, ansioihin ja työsuhdeaikaan liittyvät suureet, rahastoitu vanhuuseläke, eläkevastuu, vuosimaksu, vuosimaksun tasausosa ja tasausosista muodostunut rahasto, tietojen korjaaminen, vakuutustekniset suureet, vapaakirjan ja rahastoidun osan muuntaminen sekä eläkeiän pyöristäminen lasketaan tämän asetuksen liitteessä 1 esitetyllä tavalla.

Laskennassa tulee käyttää tämän asetuksen liitteen 2 mukaisia kertoimia.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä syyskuuta 2005 lukuun ottamatta liitteen 1 kohtaa 4.2, joka tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2005. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2005 toimitettavassa vastuunjaossa.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 21 päivänä joulukuuta 2000 antama asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten (1176/2000) liitteineen siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Harri Isokorpi

Liitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.