640/2005

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2005

Valtioneuvoston asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan kauppa- ja teollisuusministeriöstä 12 päivänä kesäkuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (467/2003) 2 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §
Ministeriön toimialan virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvat:

Kuluttajavirasto

Kilpailuvirasto

Patentti- ja rekisterihallitus

Kuluttajatutkimuskeskus

Mittatekniikan keskus

Geologian tutkimuskeskus

Turvatekniikan keskus

Valtion teknillinen tutkimuskeskus

Teknologian kehittämiskeskus

Matkailun edistämiskeskus

Huoltovarmuuskeskus

puolustustaloudellinen suunnittelukunta

Energiamarkkinavirasto

huoltovarmuusrahasto

valtiontakuurahasto

valtion ydinjätehuoltorahasto.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2005.

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2005

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Ylitarkastaja
Maaria Rubanin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.