539/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2005

Sisäasiainministeriön asetus nuohouksesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 30 päivänä kesäkuuta 2003 annetun pelastuslain (468/2003) 22 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee määrävälein nuohottavia tulisijoja ja hormeja. Tätä asetusta ei sovelleta kaasukäyttöiseen tulisijaan eikä sen hormiin.

2 §
Määrävälein nuohottavat tulisijat ja hormit

Käytössä oleva kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Suuluukuttoman tulisijan (avotakka) tulipesää ei nuohota, ellei siitä erikseen sovita.

Yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Tämän momentin mukainen määräväli ei koske keskuslämmityskattilan tulipesää ja tulipintoja.

Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein. Muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava vuoden välein.

3 §
Nuohouksen ajankohta

Nuohous suoritetaan tarkoituksenmukaisena ajankohtana. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja hormi on nuohottava lisäksi ennen käyttöönottoa.

4 §
Nuohoustyön sisältö

Nuohoustyö sisältää:

1) valmistelutoimet;

2) tulisijan, savuhormin, sen lisälaitteiden sekä liitinhormin ja yhdyshormin nuohouksen;

3) tulisijan ja savuhormin kunnon tarkastuksen;

4) tukkeutuneen savuhormin avaamisen;

5) savupeltien puhdistamisen ja niiden toiminnan tarkistuksen; sekä

6) nuohouksesta kertyneen tuhkan ja muun jätteen poistamisen sekä sen paloturvallisen sijoituksen.

Tulisijan, sen hormien ja ilmanvaihdon on työn suorituksen jälkeen oltava samassa käyttövalmiudessa kuin ennen nuohousta.

Muista töistä voidaan sopia erikseen (lisätyö).

5 §
Nuohoustyöstä annettava todistus

Nuohoustyöstä kohteen edustajalle annettavaan todistukseen merkitään seuraavat tiedot:

1) nuohouskohde;

2) nuohouksen suorittaja;

3) nuohouksen ajankohta;

4) tehdyt toimenpiteet;

5) havaitut viat ja puutteet; sekä

6) suoritetut lisätyöt.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2005

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Neuvotteleva virkamies
Johanna Hakala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.