533/2005

Annettu Helsingissä 7 päivänä heinäkuuta 2005

Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 19 ja 26 §:n muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä

muutetaan 18 päivänä syyskuuta 2003 ajokorttiasetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (814/2003) voimaantulosäännös, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2003. Sen 19 §:n 2 momentin ja 26 §:n 1 momentin vaatimuksesta, joka koskee komission direktiivin 2000/56/EY liitteen II moottoripyörän ajotaitoa ja ajotapaa koskevan kokeen kohtien 6.2.4 ja 6.2.5 soveltamista 50 kilometrin tuntinopeudella, saadaan kuitenkin poiketa 29 päivään syyskuuta 2008 saakka mainittu päivä mukaan lukien. Mainitun direktiivin liitteen II kohdassa 5.2 mainittujen ajokokeessa käytettäviä ajoneuvoja koskevien vaatimusten soveltamisesta saadaan poiketa 30 päivään syyskuuta 2010 saakka mainittu päivä mukaan lukien, jos ajoneuvo on hyväksytty kouluajoneuvoksi ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja se täyttää tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleet ajokokeessa käytettävää ajoneuvoa koskevat vaatimukset.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005.

Komission direktiivi 2000/56/EY (32000L0056); EYVL N:o L 237, 21.9.2000, s. 45

Helsingissä 7 päivänä heinäkuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Vanhempi hallitussihteeri
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.